Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Nyereményjáték - Collagen Heaven

A niyodo.hu oldal üzemeltetője Himalaya Logistic Kft. (székhely: 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 28 Cg.: 10-09-037348, Adószám: 26687850-2-10, továbbiakban: Szervező), mint szervező a jelen játékszabályzatban meghatározott, Collagen Heaven nevű nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték) szervezi és mint a jelen játékszabályzatban és a www.niyodo.hu oldalon meghatározott adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően, Collagen Heaven nevű nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték) bonyolítja le.


1. Részvételi feltételek
A Nyereményjátékban azok vehetnek részt, akik NIYODO weboldalon, elfogadják jelen Szabályzatot és a Lebonyolító oldalán meghatározott adatvédelmi szabályzatot (továbbiakban: Felhasználó).
Amennyiben a Felhasználó korlátozott cselekvőképességű vagy cselekvőképtelen, úgy regisztrálni, valamint a Nyereményjátékban részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult.
A Szervező nem vállal felelősséget, ha a Felhasználó a saját adatait hibásan, vagy hiányosan adta meg.
A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező és Lebonyolító alkalmazottai, valamint ezen személyek hozzátartozói.
A Nyereményjátékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.


2. A Játék időtartama: 2021.02.26. 17.00 óra - 2021.03.14. 23.59 óra
Nyeremény, eredményhirdetés: a nyereményjátékban 3 nyertest sorsolunk ki azok között, akik a szabályzatnak megfelelően a feltett kérdésre történő helyes válaszadással játszanak.
A nyerteseket Commentpicker rendszeren, véletlenszerű sorsolás útján választjuk ki, melyről videó felvétel készül.
A sorsolás időpontja: 2021.03.15. 12.00 óra
Nyereményjáték felületének, így a játék lezárásának ideje: 2021.03.14. 23.59 óra
Eredményhirdetés sorsolás alapján: 2021.03.15. 12.30 óra
Eredményhirdetés a NIYODO Facebook oldalán (a nyertes kommentre adott válaszüzenetben), valamint a Nyertes Facebook üzenet útján történő értesítésével zajlik. Abban az esetben, ha a nyertest 8 napon belül nem sikerül beazonosítani vagy kapcsolatot felvenni, illetve ha a nyertes további 20 napon belül nem tudja igazolni jogosultságát, úgy helyette pótnyertes kerül kisorsolásra.


3. A Játék menete
1. Keresd fel a NIYODO Facebook oldalát
2. Tájékozódj a részletekről.
3. A feltett kérdésre válaszold meg kommentben a szerinted helyes megoldást. A nyertessel privát üzenetben vesszük fel a kapcsolatot. Egy felhasználó csak egyszer adhat választ a nyereményjátékban.


4. A nyereményjáték során a következő ajándék nyerhető meg:

A Szervező az ajándékváltoztatás jogát fenntartja. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.
A Lebonyolító a nyertes Játékost e-mailben értesíti a nyeremények átvételének részleteiről. A Szervező és a Lebonyolító az ajándékok tekintetében sem szavatosságot, sem garanciát nem vállal. A Szervező és Lebonyolító nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken felül egyéb nyereményt.
A játék során megadott válasz megadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.


5. A válaszadást a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Lebonyolító megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatják. Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos regisztrációját az oldalról eltávolítsák és a Játékost a Játékból kizárják.


6. A Szervező a nyeremények postázása tekintetében minőségi felelősséget nem vállal. Amennyiben a nyertes a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.


7. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.
 

8. A Lebonyolító által a Szervező részére átadott személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához, kézbesítéséhez, és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, kézbesítésének idejéig használja fel. A Himalaya Logistic Kft. a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

Eger, 2021. február 26.